Opplæring/Kvalifisering

Kvito har eit nært samarbeid med skuleverket. Kvito tilbyr arbeidspraksis til både grunnskulen og vidaregåande skule, og er ei godkjent lærlingebedrift.