Vaskeriet

  • Vert nytta til arbeidstrening for ulike tiltak i Kvito.
  • Tilbyr varig tilrettelagt arbeid på vaskeriet.
  • Vaskeriet tek på seg oppdrag frå helseinstitusjonar, turistverksemder, næringsverksemder og private.
  • Vi har også utleige av tøy og tek på oss vas og rulling av dukar og gardiner, samt vask av dyner og puter.


Ope måndag - fredag kl.08.00 - 15.30


Kontakt: Åse Veslestaul Hagen, tlf.: 350 77 500, epost: aase.hagen@kvito.no.