Snekkeriet

  • Vert nytta til arbeidstrening for ulike tilbake i Kvito.
  • Tilbyr ordinære arbeidsoppgåver innan vedproduksjon og møbelsnekring.
  • Gjev opplæring i bruk av diverse maskiner til møbelproduksjon og lakkering.
  • Gjev opplæring i enkel møbelproduksjon og lakkering.
  • Legg til rett for individuelle behov.
  • Tilbyr varig tilrettelagt arbeid med stor variasjon.


Ope måndag - fredag kl.08.00 - 15.30

Kontakt: Roger Tarraldsen Tlf.: 350 77 500, epost: roger.tarraldsen@kvito.no