Samarbeidspartnarar

Kvito As er medlem av bransjeforeininga Arbeid & Inkludering i NHO Service, som er fagutviklings- og interesseorganisasjon for 115 arbeidsinkluderingsbedrifter.NAV er vår største samarbeidspartnar, og i tillegg har vi nært og godt samarbeid med kommunane og næringslivet i vårt område.


Vi er underleverandørar for Idea Kompetanse AS på tiltaka Oppfølging og Avklaring, og vi samarbeider med dei på tiltaket Jobb Nå.

Telemark Lys AS er underleverandør for oss på tiltaket AFT.