Personvernerklæring

Denne erklæringa fortel korleis vi vil behandle personopplysningar etter lov om personopplysningar 2018. Vår kontaktinformasjon finn du til slutt i dokumentet, saman med kontaktinformasjon til vårt personvernombod. Du kan laste ned personvernerklæringa her :