Rettighetsdokument

Alle jobbsøkjarar og arbeidstakarar i Kvito As har både rettar og plikter, som er nedfelte i vårt rettighetsdokumentet. Du kan laste ned rettighetsdokumentet her.