Om Kvito As

Kvito AS er den største arbeids- og inkluderingsbedrifta i Vest- Telemark.


Kvalitetspolitikk

Kvito AS er ei arbeids- og inkluderingsbedrift, og formålet vårt er: 

  Les mer

Tilsette

Kvito As har 25 tilsette, som til saman utgjer ein stab med brei fagleg bakgrunn og erfaring frå både privat og offentleg sektor. I vår stab finn du mellom anna bakar, møbelsnikkar, vernepleiarar, pedagogar, coach, sjukepleiar, sosialantropolog og helsefagarbeidarar. Vi har dessutan fagkompetanse innen samtalemetodikk, (Motiverende intervju), kartlegging og rettleiing og vi har kontinuerleg fokus på å tilegne oss relevant kompetanse.  

Alle Tilsette

  Last ned klageskjema