• NAV kan gje tilskot til ekspertbistand på opptil 20.000 kr.

  • Arbeidsgjevar må søke NAV om ekspertbistand før tiltaket settjas i verk.

  • Ekspertbistand kan gjevas forebyggande, for å unngå at ein arbeidstakar blir sjukemeldt på nytt.

  • Ekspertbistanden kjem i tillegg til det verksemda eller bedriftshelsetjenesta kan gjere sjølv.

  • Ekspertbistand kan leveras av karriereveileiarar eller andre med god kunnskap om kva som krevjas på ulike arbeidsplassar.

  • Bedrifta og eksperten må vere godkjent av NAV for å levere tiltaket.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi bruker ingen av dine data på denne siden