• NAV kan gje tilskot til ekspertbistand på opptil 20.000 kr.

  • Arbeidsgjevar må søke NAV om ekspertbistand før tiltaket blir starta.

  • Ekspertbistand kan gjevast førebyggande, for å unngå at ein arbeidstakar blir sjukemeldt på nytt.

  • Ekspertbistanden kjem i tillegg til det verksemda eller bedriftshelsetenesta kan gjere sjølv.

  • Ekspertbistand kan leverast av karriererettleiarar eller andre med god kunnskap om krav på ulike arbeidsplassar.

  • Bedrifta og eksperten må vere godkjende av NAV for å levere tiltaket.

Rekruttering og hospitering

Kvito AS samarbeider med arbeidsgjevarar som har mot til å la andre lykkast. Vi har lang og god erfaring i arbeidet med å finne jobbmatch mellom arbeidsgjevarar og arbeidssøkjarar. Ved å samarbeide med oss kan du derfor få hjelp til å tilsette dei rette personane.

Nokre av fordelane vi tilbyr deg som arbeidsgjevar:

· God kompetanse for val av rett person til rett jobb

· Vi kjenner den enkelte arbeidssøkjar godt

· Uforpliktande utprøvings- og opplæringsperiode

· Tett oppfølging av arbeidssøkjar og bedrift

· Motivert arbeidskraft

· Du medverkar til arbeidsglede og eit inkluderande arbeidsliv

Vårt mål er å få etablert ein permanent arbeidsplass, for på den måten å bidra til verdiskaping for bedrifta og den enkelte arbeidssøkjar.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi bruker ingen av dine data på denne siden