Dine val - vår erfaring

Våre ulike arenaer vert nytta til arbeidstrening for ulike tiltak i Kvito. 

På Kvito AS er det tilretteleggarar, jobbkonsulentar og karriererettleiarar som er klare for å finne fram til dine ressursar og evner i relasjon til jobb. 

Vi nyttar erfaring, nettverk og verktøy til din fordel.


Jobbfokus er representert på alle lokasjonane i Kvito. For meir informasjon om dei ulike tiltaka klikk her.

Jobbfokus


Svein Bakkan

Jobbkonsulent

Åsmund Myrstad

Jobbkonsulent
Teamleiar Jobbfokus

Åse Nesher

Jobbkonsulent
Kvalitetsansvarleg og personvernombud

Cecilie Hellum

Jobbkonsulent

Ursula Van Dam

Jobbkonsulent

Susanne Metveit

Jobbkonsulent

Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida