- Vert nytta til arbeidstrening for ulike tiltak i Kvito.

- Tilbyr ordinære arbeidsoppgåver innan Hey’di-produksjonen.

- Gjev opplæring i bruk av diverse maskiner knytt til tapping, merking og pakking av diverse mørtel-, tetting- og vedlikehaldsprodukt.

- Legg til rette for individuelle behov.

Tokke


Geir Saxhaug

Tilretteleggar
Hey'di

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi bruker ingen av dine data på denne siden