Avdeling Nissedal

- Vert nytta til arbeidstrening for ulike tiltak i Kvito.
- Tilbyr ordinære arbeidsoppgåver innan vedproduksjon og møbelsnekring, saum og mindre monteringsarbeid.
- Gjev opplæring i bruk av diverse maskiner til vedbearbeiding, møbelproduksjon og lakkering.
- Legg til rette for individuelle behov.
- Tilbyr varig tilrettelagt arbeid med stor variasjon.
Opningstider: kl 08.00 - 15.30

Nissedal


Roger Taraldsen

Tilretteleggar
Snekkeriet

Aud Turid Fjågesund

Tilretteleggar
Snekkeriet

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi bruker ingen av dine data på denne siden