Avdeling Vinje
- Vert nytta til arbeidstrening for ulike tiltak i Kvito.
- Tilbyr ordinære arbeidsoppgåver innan vedbearbeiding, trebearbeiding, monteringsarbeid, kantinedrift, vaskeridrift, bakeri, mathandsamning og kundehandsaming.
- Gjev opplæring i bruk av diverse maskiner knytt til vedproduksjon, trearbeid, monteringsarbeid og matlaging.
- Legg til rette for individuelle behov.
- Tilbyr varig tilrettelagt arbeid med stor variasjon.
Opningstider: kl 08.00 - 15.30
Kakeringen er ope måndag til laurdag, kl 10.00 - 15.00

Vinje


Kari Årlid

Tilretteleggar
Kantine
Ansvarleg for lærekandidatordninga

Hanne Gudrun Lund Betten

Tilretteleggar
Tre og ved

Kjetil Midtgarden

Tilretteleggar
Tre og ved

Guro Eriksen Ormestøyl

Avdelingsleiar Vinje og Tokke
Tiltaksansvarleg for VTA

Åse Veslestaul Hagen

Tilretteleggar
Vaskeriet
Produksjonsansvarleg på vaskeriet

Åshild Lofthus

Tilretteleggar
Vaskeriet og Hey'di

Liv Midtveit

Tilretteleggar
Kakeringen
Hovudverneombud

Madeleine Ek

Tilretteleggar
Kakeringen

Marit Gravir

Tilretteleggar
Kakeringen
Produksjonsansvarleg på bakeriet

Alf Morten Volhovd

Tilretteleggar
Tre og ved

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi bruker ingen av dine data på denne siden