Avdeling Kviteseid og Nissedal

Våre ulike arenaer vert nytta til arbeidstrening for ulike tiltak i Kvito.
Me tilbyr ordinære arbeidsoppgåver innan vedproduksjon, trebearbeiding og kundehandsamning, møbelsnekring, saum og mindre monteringsarbeid.
Her kan me gje deg opplæring i bruk av diverse maskiner knytt til vedproduksjon, møbelproduksjon og lakkering.
Me legg til rette for individuelle behov, og tilbyr varig tilrettelagt arbeid med stor variasjon.
 
Produksjonar:
- Ved

Opningstider: kl 08.00 - 15.30

Ymist er ope tysdag, torsdag og fredag kl 10.00 - 15.30

Tilsette


Maria Sødal

Tilretteleggar
Ved i Kviteseid

Hanne Årlid

Tilretteleggar
Avdelingsleiar for Kviteseid og Nissedal
IT-ansvarleg
Marknadsføringsansvarleg

Regine Heimdal

Tilretteleggar
Ymist i Kviteseid
HMS-ansvarleg

Audun Hauglid

Vikar
Ved

Roger Taraldsen

Tilretteleggar
Snekkeriet i Treungen

Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida