Avdeling Kviteseid og Nissedal

Våre ulike arenaer vert nytta til arbeidstrening for ulike tiltak i Kvito.
Me tilbyr ordinære arbeidsoppgåver innan vedproduksjon, trebearbeiding og kundehandsamning, møbelsnekring, saum og mindre monteringsarbeid.
Her kan me gje deg opplæring i bruk av diverse maskiner knytt til vedproduksjon, møbelproduksjon og lakkering.
Me legg til rette for individuelle behov, og tilbyr varig tilrettelagt arbeid med stor variasjon.
 
Produksjonar:
- Ved

Opningstider: kl 08.00 - 15.30

Ymist er ope tysdag, torsdag og fredag kl 10.00 - 15.30

Avdeling Vinje og Tokke
Våre arenaer vert nytta til arbeidstrening for ulike tiltak i Kvito.
Me tilbyr tilbyr ordinære arbeidsoppgåver innan vedbearbeiding, trebearbeiding, monteringsarbeid, kantinedrift, vaskeridrift, bakeri, mathandsamning og kundehandsaming.
Me kan gje opplæring i bruk av diverse maskiner knytt til vedproduksjon, trearbeid, monteringsarbeid og matlaging.
Me legg tilrette for individuelle behov, og tilbyr varig tilrettelagt arbeid med stor variasjon.
 
Produksjonar:
- Ved

Opningstider: kl 08.00 - 15.30
Kakeringen er ope måndag til laurdag, kl 10.00 - 15.00

Dine val - vår erfaring

Våre ulike arenaer vert nytta til arbeidstrening for ulike tiltak i Kvito. 

På Kvito AS er det tilretteleggarar, jobbkonsulentar og karriererettleiarar som er klare for å finne fram til dine ressursar og evner i relasjon til jobb. 

Vi nyttar erfaring, nettverk og verktøy til din fordel.


Jobbfokus er representert på alle lokasjonane i Kvito. For meir informasjon om dei ulike tiltaka klikk her.

Jobbfokus


Svein Bakkan

Jobbkonsulent

Åsmund Myrstad

Jobbkonsulent
Teamleiar Jobbfokus

Åse Nesher

Jobbkonsulent
Kvalitetsansvarleg og personvernombud

Cecilie Hellum

Jobbkonsulent

Ursula Van Dam

Jobbkonsulent

Elin Tjønn

Jobbkonsulent
Restart

Susanne Metveit

Jobbkonsulent

Historien om veden og Kvito AS

Ved er noko verksemda har drive med lengst sidan Kvito starta som arbeids – og inkluderingverksemd. Kvart år så kappar, kløyver, pakkar og sel Kvito om lag 400 pallar (8 000 sekkar) med ved. Veden er bjørk og blir kjøpt i stokkar av AT Skog, mykje av tømmeret kjem frå Agder fylke.
 
Arbeidet blir utført av arbeidstakarar i Kvito som brukar vedmaskin av type Kinsarvik Kubikk i arbeidet. Dette er ei moderne vedmaskin og som har stor kapasitet, men det er litt begrensning på kor tjukke stokkar han kan ta. Så av og til må ein kappe og kløyve for hand. Vedmaskina er frå 2011.
 
Etterspurnaden etter ved svingar med årstidene og kor «harde» vintrane blir, men det er ei populær vare og mange likar framleis å fyre med ved og få «bålfølelsen» med det. Du kan følgje litt med på vedtilbodet på vår side på Facebook. Ellers så er det mykje på ryktebørsen at me blir marknadsført og slik me sel veden. Primærområdet for salet vårt er Tokke og Vinje, men me sel også utanfor dette området. Viss du har problem med å få transportert veden til deg, så kan me hjelpe til med dette. Me har ein varebil med tilhengar som me brukar til å transportere ut veden til kundane med viss dei spør om dette. Du betalar litt for dette per km, for å dekkje våre bensinkostnader med dette. Me sel i einingane sekk (40 liter), pall (24 sekkar) og storsekk på pall.
 
Vedarbeid er populært blant våre arbeidstakarar, og er eit arbeid mange trivst med. Du får brukt kroppen din og det er veldig målbart. Det er berre å telje sekkar så ser du lett framgangen du har hatt denne dagen.

  

  

Kviteseid og Nissedal


Maria Sødal

Tilretteleggar
Ved i Kviteseid

Hanne Årlid

Tilretteleggar
Avdelingsleiar for Kviteseid og Nissedal
IT-ansvarleg
Marknadsføringsansvarleg

Regine Heimdal

Tilretteleggar
Ymist i Kviteseid
HMS-ansvarleg

Audun Hauglid

Vikar
Ved

Roger Taraldsen

Tilretteleggar
Snekkeriet i Treungen

Vinje og Tokke


Kari Årlid

Tilretteleggar
Kantine
Ansvarleg for lærekandidatordninga

Hanne Gudrun Lund Betten

Tilretteleggar
Tre og ved

Kjetil Midtgarden

Tilretteleggar
Tre og ved

Guro Eriksen Ormestøyl

Avdelingsleiar Vinje og Tokke
Tiltaksansvarleg for VTA

Åse Veslestaul Hagen

Tilretteleggar
Vaskeriet
Produksjonsansvarleg på vaskeriet

Åshild Lofthus

Tilretteleggar
Vaskeriet og Hey'di

Liv Midtveit

Tilretteleggar
Kakeringen
Hovudverneombud

Madeleine Ek

Tilretteleggar
Kakeringen

Marit Gravir

Tilretteleggar
Kakeringen
Produksjonsansvarleg på bakeriet

Alf Morten Volhovd

Tilretteleggar
Tre og ved

Geir Saxhaug

Tilretteleggar

Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida