Avdeling Kviteseid

- Vert nytta til arbeidstrening for ulike tiltak i Kvito.

- Tilbyr ordinære arbeidsoppgåver innan vedproduksjon, trebearbeiding og kundehandsamning.

- Gjev opplæring i bruk av diverse maskiner knytt til vedproduksjon.

- Legg til rette for individuelle behov.

- Tilbyr varig tilrettelagt arbeid med stor variasjon.

Opningstider: kl 08.00 - 15.30

Ymist er ope tysdag, torsdag og fredag kl 10.00 - 15.30

Avdeling Vinje
- Vert nytta til arbeidstrening for ulike tiltak i Kvito.
- Tilbyr ordinære arbeidsoppgåver innan vedbearbeiding, trebearbeiding, monteringsarbeid, kantinedrift, vaskeridrift, bakeri, mathandsamning og kundehandsaming.
- Gjev opplæring i bruk av diverse maskiner knytt til vedproduksjon, trearbeid, monteringsarbeid og matlaging.
- Legg til rette for individuelle behov.
- Tilbyr varig tilrettelagt arbeid med stor variasjon.
Opningstider: kl 08.00 - 15.30
Kakeringen er ope måndag til laurdag, kl 10.00 - 15.00

Avdeling Nissedal

- Vert nytta til arbeidstrening for ulike tiltak i Kvito.
- Tilbyr ordinære arbeidsoppgåver innan vedproduksjon og møbelsnekring, saum og mindre monteringsarbeid.
- Gjev opplæring i bruk av diverse maskiner til vedbearbeiding, møbelproduksjon og lakkering.
- Legg til rette for individuelle behov.
- Tilbyr varig tilrettelagt arbeid med stor variasjon.
Opningstider: kl 08.00 - 15.30

- Vert nytta til arbeidstrening for ulike tiltak i Kvito.

- Tilbyr ordinære arbeidsoppgåver innan Hey’di-produksjonen.

- Gjev opplæring i bruk av diverse maskiner knytt til tapping, merking og pakking av diverse mørtel-, tetting- og vedlikehaldsprodukt.

- Legg til rette for individuelle behov.

  

  

  

Kviteseid


Maria Sødal

Tilretteleggar
Ved

Hanne Årlid

Avdelingsleiar for Kviteseid og Nissedal
Marknadsføringsansvarleg

Regine Heimdal

Tilretteleggar
Ymist
HMS-ansvarleg

Audun Hauglid

Vikar
Ved

Vinje


Kari Årlid

Tilretteleggar
Kantine
Ansvarleg for lærekandidatordninga

Hanne Gudrun Lund Betten

Tilretteleggar
Tre og ved

Kjetil Midtgarden

Tilretteleggar
Tre og ved

Guro Eriksen Ormestøyl

Avdelingsleiar Vinje og Tokke
Tiltaksansvarleg for VTA

Åse Veslestaul Hagen

Tilretteleggar
Vaskeriet
Produksjonsansvarleg på vaskeriet

Åshild Lofthus

Tilretteleggar
Vaskeriet og Hey'di

Liv Midtveit

Tilretteleggar
Kakeringen
Hovudverneombud

Madeleine Ek

Tilretteleggar
Kakeringen

Marit Gravir

Tilretteleggar
Kakeringen
Produksjonsansvarleg på bakeriet

Alf Morten Volhovd

Tilretteleggar
Tre og ved

Tokke


Geir Saxhaug

Tilretteleggar
Hey'di

Nissedal


Roger Taraldsen

Tilretteleggar
Snekkeriet

Aud Turid Fjågesund

Tilretteleggar
Snekkeriet

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi bruker ingen av dine data på denne siden