Kvito As er medlem av bransjeforeininga Arbeid & Inkludering i NHO Service, som er fagutviklings- og interesseorganisasjon for 115 arbeidsinkluderingsbedrifter.

NAV er vår største samarbeidspartnar, og i tillegg har vi nært og godt samarbeid med kommunane og næringslivet i vårt område.

I region Vest-Telemark er Kvito AS leverandør av tiltaket Oppfølging, og der er vi så heldige å ha Idea kompetanse AS med oss som 

underleverandør. Vi er underleverandør for Idea Kompetanse AS på tiltaket Avklaring, og vi har hatt nært samarbeid med dei om tiltaket Jobb Nå.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi bruker ingen av dine data på denne siden