Administrasjon


Marianne Lid

Kontoransvarleg

Jobbfokus


Svein Bakkan

Jobbkonsulent

Åsmund Myrstad

Jobbkonsulent
Teamleiar Jobbfokus

Åse Nesher

Jobbkonsulent
Kvalitetsansvarleg og personvernombud

Cecilie Hellum

Jobbkonsulent

Ursula Van Dam

Jobbkonsulent

Elin Tjønn

Jobbkonsulent
Restart

Susanne Metveit

Jobbkonsulent

Kviteseid og Nissedal


Maria Sødal

Tilretteleggar
Ved i Kviteseid

Hanne Årlid

Tilretteleggar
Avdelingsleiar for Kviteseid og Nissedal
IT-ansvarleg
Marknadsføringsansvarleg

Regine Heimdal

Tilretteleggar
Ymist i Kviteseid
HMS-ansvarleg

Audun Hauglid

Vikar
Ved

Roger Taraldsen

Tilretteleggar
Snekkeriet i Treungen

Vinje og Tokke


Kari Årlid

Tilretteleggar
Kantine
Ansvarleg for lærekandidatordninga

Hanne Gudrun Lund Betten

Tilretteleggar
Tre og ved

Kjetil Midtgarden

Tilretteleggar
Tre og ved

Guro Eriksen Ormestøyl

Avdelingsleiar Vinje og Tokke
Tiltaksansvarleg for VTA

Åse Veslestaul Hagen

Tilretteleggar
Vaskeriet
Produksjonsansvarleg på vaskeriet

Åshild Lofthus

Tilretteleggar
Vaskeriet og Hey'di

Liv Midtveit

Tilretteleggar
Kakeringen
Hovudverneombud

Madeleine Ek

Tilretteleggar
Kakeringen

Marit Gravir

Tilretteleggar
Kakeringen
Produksjonsansvarleg på bakeriet

Alf Morten Volhovd

Tilretteleggar
Tre og ved

Geir Saxhaug

Tilretteleggar

Lars Martin Kåsene

Tilretteleggar

Nissedal


Roger Taraldsen

Tilretteleggar
Snekkeriet

Aud Turid Fjågesund

Tilretteleggar
Snekkeriet

Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida