Administrasjon


Marianne Lid

Kontoransvarleg

Jobbfokus


Svein Bakkan

Jobbkonsulent

Åsmund Myrstad

Jobbkonsulent
Teamleiar Jobbfokus

Åse Nesher

Jobbkonsulent
Kvalitetsansvarleg og personvernombud

Cecilie Hellum

Jobbkonsulent

Ursula Van Dam

Jobbkonsulent

Elin Tjønn

Jobbkonsulent
Restart

Kviteseid


Maria Sødal

Tilretteleggar
Ved

Hanne Årlid

Avdelingsleiar for Kviteseid og Nissedal
Marknadsføringsansvarleg

Regine Heimdal

Tilretteleggar
Ymist
HMS-ansvarleg

Audun Hauglid

Vikar
Ved

Tokke


Geir Saxhaug

Tilretteleggar
Hey'di

Vinje


Kari Årlid

Tilretteleggar
Kantine
Ansvarleg for lærekandidatordninga

Hanne Gudrun Lund Betten

Tilretteleggar
Tre og ved

Kjetil Midtgarden

Tilretteleggar
Tre og ved

Guro Eriksen Ormestøyl

Avdelingsleiar Vinje og Tokke
Tiltaksansvarleg for VTA

Åse Veslestaul Hagen

Tilretteleggar
Vaskeriet
Produksjonsansvarleg på vaskeriet

Åshild Lofthus

Tilretteleggar
Vaskeriet og Hey'di

Liv Midtveit

Tilretteleggar
Kakeringen
Hovudverneombud

Madeleine Ek

Tilretteleggar
Kakeringen

Marit Gravir

Tilretteleggar
Kakeringen
Produksjonsansvarleg på bakeriet

Alf Morten Volhovd

Tilretteleggar
Tre og ved

Nissedal


Roger Taraldsen

Tilretteleggar
Snekkeriet

Aud Turid Fjågesund

Tilretteleggar
Snekkeriet

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi bruker ingen av dine data på denne siden