Kviteseid


Maria Sødal

Kviteseid

Hanne Årlid

Kviteseid avd leiar.1-2

Regine Heimdal

Kviteseid

Dokument for nedlasting

Kvito ASOrder Name Type Note  
1 HANDBOK VTA 2020 PDF

Kvito AS

Downoad
2 Deltakarinformasjon jobbfokus PDF

Kvito AS

Downoad
3 Huset Kvito, samla PDF

Kvito AS

Downoad

Diverse

Kvito as

Order Name Type Note  
1 Etiske retningsliner PDF

Kvito as 2020

Downoad
1 Personvernerklæring PDF

2020

Downoad
2 Rettighetsdokument PDF

Kvito

Downoad
4 Klageskjema PDF

Kvito

Downoad

Kvito As er medlem av bransjeforeininga Arbeid & Inkludering i NHO Service, som er fagutviklings- og interesseorganisasjon for 115 arbeidsinkluderingsbedrifter.

Jobbfokus


Svein Bakkan

Jobbfokus

Åsmund Myrstad

Jobbfokus Avd leiar

Åse Nesher

Jobbfokus

Cecilie Hellum

Jobbfokus

Ursula Van Dam

Jobbfokus

Administrasjon


Marianne Lid

Kontoransvarleg

Om Kvito AS


Kvito AS er den største arbeids- og inkluderingsbedrifta i Vest-Telemark. Vi byggjer på lang erfaring frå dei tidlegare bedriftene Vinje Vekst, Vito Kompetanse og Kviteseid Arbeidssamvirke, som i 2012 fusjonerte og blei til Kvito AS. Vi har avdelingar i Vinje, Kviteseid, Tokke og Nissedal. 

Gjennom våre ulike tiltak ynskjer vi å vera ei bru til arbeidslivet, i nært samarbeid med den enkelte jobbsøkjar, NAV og næringslivet.

  • Visjon: Arbeidsglede
   • Med dette meiner vi: Alle har rett til arbeid og ein meiningsfylt kvardag, der arbeidsglede skal vera hovudfokus både for tilsette og arbeidstakarar/jobbsøkarar

 

  • Verdigrunnlag: Tllit, Toleranse, Tryggleik
   • Med dette meiner vi:
    Tillit:
    Vi vil arbeide aktivt for å bygge tillit til kvarandre og til lokalsamfunnet. Slik at vi skal kunne utgjera ein forskjell for den enkelte.
    Toleranse: Vi har tru på at alle har ein plass i arbeidslivet og vi vil arbeide aktivt både internt og eksternt for å skape større toleranse, slik at fleire kan oppleve det.
    Tryggleik: Vi vil gjennom vårt samarbeid med den enkelte skape den tryggleiken som må til for å lykkast med å ta neste steg på vegen til arbeid.

 

 

Dalsvegen 28,
3890 Vinje

Tlf: 

35 07 75 00  

E-post: 

post@kvito.no

Org Nr: 971 172 207

 

Kvito AS

NAV er vår største samarbeidspartnar, og i tillegg har vi nært og godt samarbeid med kommunane og næringslivet i vårt område.

I region Vest-Telemark er Kvito AS leverandør av tiltaket Oppfølging, og der er vi så heldige å ha Idea kompetanse AS med oss som 

underleverandør. Vi er underleverandør for Idea Kompetanse AS på tiltaket Avklaring, og vi har hatt nært samarbeid med dei om tiltaket Jobb Nå.

Vinje


Åse Veslestaul Hagen

Vaskeri - Vinje

Hanne Gudrun

Vinje Tre og Ved. Lund Betten

Kjetil Midtgarden

Tre og Ved, Vinje

Tokke


Geir Saxhaug

Heydi Dalen

Guro Ormestøyl

avdelingsleiar i Vinje og Tokke (Heydi produksjonen)

Kvito AS har desse eigarane :

 

 

Vinje kommune

Tokke kommune

Kviteseid Kommune

Nissedal Kommune

 

Styret


Styret er samansett av ein representant frå kvar kommune og ein representant for dei tilsette. I 2020 sit desse i styret.

 • Sverre Sæter (Nissedal kommune), styreleiar
 • Venke Bakke (Tokke kommune), nestleiar
 • Gunnar Ruud (Kviteseid kommune)
 • Svein Kostveit (Vinje kommune)
 • Ursula van Dam  (representant for dei tilsette)

 

Kvalitetspolitikk

 

 • Kvito AS skal vera ei nyskapande og innovativ kompetanseverksemd med mål om å levere dei beste attføringstenestene i Vest - Telemark. Vi vil kontinuerleg betre våre tenester til kundane slik at vi alltid vil vera eit fyrsteval. Vi vil til ei kvar tid ha den kompetanse som er naudsynt i høve til dei oppdrag vi skal utføre. Kvito AS vil arbeide for å sikre at ingen blir diskriminert og at det er lik fordeling mellom kjønn i faste stillingar og tillitsverv.
   
 • Kvito AS skal vera profesjonell i levering av tenester og halde seg oppdatert på nye krav og behov i marknaden. Vi vil bidra til positiv utvikling for samfunnet gjennom arbeidstakarens/jobbsøkarens aktive deltaking i arbeidslivet.
   
 • Kvito AS vil arbeide for å auke arbeidstakerens/jobbsøkarens sjølvstende, slik at vedkomande gjer eigne val mot ein auka livskvalitet. Vi vil også arbeide for å sikre arbeidstakaren/jobbsøkaren sine rettar gjennom informasjon, avtaler, regelverk og årlege evalueringer av deira rettar.
   
 • Kvito AS vil til ei kvar tid vera kvalitetssikra gjennom systemet Equass med revisjon og godkjenning kvart 3. år. Verksemda er sist revidert, og godkjent, i oktober 2017, neste revisjon kjem i oktober 2020.

 

 

Nissedal


Roger Taraldsen

Snekkeriet, Treungen

Vaskeriet


Åshild Lofthus

Vaskeriet på Åmot

Kakeringen


Liv Midtveit

Kakeringen

Madeleine Eek

Kakeringen

Marit Gravir

Kakeringen

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi bruker ingen av dine data på denne siden