Vinje og Tokke

Tilsette


Kari Ã…rlid

Tilretteleggar, kantina
Ansvarleg for lærekandidatordninga

Hanne Gudrun Lund Betten

Tilretteleggar, tre og ved

Kjetil Midtgarden

Tilretteleggar, tre og ved

Guro Eriksen Ormestøyl

TIlretteleggar og avdelingsleiar for Vinje og Tokke
Tiltaksansvarleg for VTA

Ã…se Veslestaul Hagen

Tilretteleggar, vaskeriet
Produksjonsansvarleg på vaskeriet

Liv Midtveit

Tilretteleggar, Kakeringen
Hovudverneombud

Madeleine Ek

Tilretteleggar, Kakeringen

Marit Gravir

Tilretteleggar, Kakeringen
Produksjonsansvarleg på bakeriet

Alf Morten Volhovd

Tilretteleggar, tre og ved

Geir Saxhaug

Tilretteleggar

Lars Martin KÃ¥sene

Tilretteleggar


Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida