Administrasjon


Marianne Lid

Kontoransvarleg

Jobbfokus


Svein Bakkan

Jobbkonsulent

Åsmund Myrstad

Jobbkonsulent
Teamleiar Jobbfokus

Åse Nesher

Jobbkonsulent
Kvalitetsansvarleg og personvernombud

Cecilie Hellum

Jobbkonsulent

Ursula Van Dam

Jobbkonsulent

Susanne Metveit

Jobbkonsulent

Kviteseid og Nissedal


Maria Sødal

I permisjon

Hanne Årlid

Tilretteleggar og avdelingsleiar for Kviteseid og Nissedal
IT-ansvarleg

Regine Heimdal

Tilretteleggar, Ymist og ved i Kviteseid
HMS-ansvarleg

Audun Hauglid

Tilretteleggar, ved i Kviteseid

Roger Taraldsen

Tilretteleggar, Snekkeriet i Treungen

Vinje og Tokke


Kari Årlid

Avdelingsleiar Vinje og Tokke og tilretteleggar
Ansvarleg for lærekandidatordninga og fagansvarleg for VTA

Kjetil Midtgarden

Tilretteleggar, tre og ved

Guro Eriksen Ormestøyl

TIlretteleggar kantina

Åse Veslestaul Hagen

Tilretteleggar, vaskeriet
Produksjonsansvarleg på vaskeriet

Marit Gravir

Tilretteleggar, Kakeringen
Produksjonsansvarleg på bakeriet

Alf Morten Volhovd

Tilretteleggar, tre og ved

Geir Saxhaug

Tilretteleggar

Lars Martin Kåsene

Tilretteleggar

Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida