Vinje og Tokke

Tilsette


Kari Årlid

Avdelingsleiar Vinje og Tokke og tilretteleggar
Ansvarleg for lærekandidatordninga og fagansvarleg for VTA

Kjetil Midtgarden

Tilretteleggar, tre og ved

Guro Eriksen Ormestøyl

TIlretteleggar kantina

Åse Veslestaul Hagen

Tilretteleggar, vaskeriet
Produksjonsansvarleg på vaskeriet

Marit Gravir

Tilretteleggar, Kakeringen
Produksjonsansvarleg på bakeriet

Alf Morten Volhovd

Tilretteleggar, tre og ved

Geir Saxhaug

Tilretteleggar

Lars Martin Kåsene

Tilretteleggar


Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida