Jobbfokus

Personar med arbeidsoppgaver innan Jobbfokus


Svein Bakkan

Jobbkonsulent

Åsmund Myrstad

Jobbkonsulent
Teamleiar Jobbfokus

Åse Nesher

Jobbkonsulent
Kvalitetsansvarleg og personvernombud

Cecilie Hellum

Jobbkonsulent

Ursula Van Dam

Jobbkonsulent

Susanne Metveit

Jobbkonsulent


Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida